Óvodánk névadójáról

 

Gróf Apponyi Franciska (1879-1958) egy jómódú család sarjaként született, majd fiatalon hozzáment Gróf Károlyi Lászlóhoz. A házasságukból három gyermekük született, István, Fruzsina és Klára.

Az I.világháború kitörése előtt költöztek Fótra, a Károlyi kastélyba.

A Nagy Háború alaposan felforgatta a társadalmi viszonyokat. Mivel sok családban a frontra került férfi volt a családfenntartó, illetve az egyetlen kereső, az asszonyok tömegével maradtak egyedül jövedelem és támasz nélkül. Rengeteg nő munkavállalásra kényszerült, de gondot jelentett számára kisgyermeke elhelyezése. Ez a rendkívüli helyzet indította arra Apponyi Franciskát, hogy idejét, energiáját, sőt részben pénzét is a rászorultak megsegítésére fordítsa. 

A háború kitörését követően azonnal megértette, hogy a rendkívüli időkben rendkívüli tettekre van szükség, s nem lehet késlekedni, másra várni. A szegény nép gondjaival való törődés és a segítő szándék belső meggyőződéséből fakadt, amit jól tükröz a naplója elejére írt jelmondata:

 

 „Akinek érdemén felül van, adósa annak, akinek hibáján kívül nincs." 

Alighogy a férfiak elindultak a frontra, 1914. augusztus végén, szeptember elején pár nap alatt megszervezte a „Fóth községi segítő és népjóléti bizottság" működését, hogy istápolja a rászorultakat, elsősorban a családfő nélkül maradt asszonyokat, csecsemőotthont hozott létre. Hazai és nemzetközi adakozásból mintaértékű falut építtetett Fóton (Fótújfalu) a rászorulóknak, mely a „Suum Cuique” (Mindenkinek a magáét) nevet kapta.

Az 1920-as évek végén Zebegénybe költözött, ahol az egyik házat a másik után vette meg, s hozatta rendbe, majd maga köré gyűjtötte a falubeli gyerekeket és megteremtett egy varázslatos világot, melynek a „Virágegylet Zebegény” (VEZ) nevet adta. A zebegényi gyermekek mellett a Károlyi s az Apponyi család gyermekei is tagok lettek az egyesületben, amely 3 éves kortól fogadta be a gyerekeket, egészen addig, míg be nem fejezték az iskolát. Az óvodás kislányokat éneklőmadarakról, az óvodás kisfiúkat ragadozó madarakról, az iskolás lányokat virágokról, az iskolás fiúkat pedig fákról és cserjékről nevezte el.

A Virágegylet hivatalosan 1931. június 25-én alakult meg, s a tagok közé felnőttek is bekerültek, a grófnő pedig mesevilágot varázsolt maga köré az egylet tagjainak: rendszeresen sportoltak, sport- és ügyességi versenyeket rendeztek, úsztak, a kicsiknek mesedélutánokat tartottak, a lányok kötni és varrni tanultak, s háztartási ismeretekre is oktatták őket. Táncolni tanultak, énekeltek, sétakocsiztak, kirándultak, színielőadásokat rendeztek és létrehoztak egy botanikai gyűjteményt (herbárium) is.

 

Apponyi Központi Épület

Holdvilág Bölcsőde

Fóti Boglárka Tagóvoda

Kéknefelejcs Tagóvoda

Galagonya Tagóvoda

Gyöngykaláris Tagóvoda

Manó Tanoda Telephely Óvoda