Nyitvatartás rendje

Az óvoda a nevelési évben hétfőtől péntekig 6.00 órától 17.30 óráig tart nyitva.

Heti pihenőnapon és munkaszüneti napon az óvodát zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre engedélyt Fót Város Jegyzője ad, az óvoda vezetője rendeli el a változtatást.

Reggel 6.00-tól 7.00-ig az éves munkatervben megjelölt csoportban, összevontan gyülekeznek a gyermekek, délután 16-17.30 óráig összevont csoportban tartózkodnak hazamenésig.

Az óvodába érkezés reggel 6.00 és 8.30 óra között történik. Az óvodában nem ebédelő gyermekek 11.30-12.00 óra között távozhatnak az óvodából. Az ebéd után hazajáró gyermekeket 12.30-13.00 óráig lehet elvinni. Délután a hazavitel ideje: 15.30-17.30 óráig.

Rendkívüli esetben, ha a gyerekek létszáma erősen lecsökken, a teljes nyitvatartási időben a csoportot össze lehet vonni. Az összevonás feltétele, hogy az összevont csoport létszáma a 25 főt nem haladhatja meg.

Apponyi Központi Épület

Holdvilág Bölcsőde

Fóti Boglárka Tagóvoda

Kéknefelejcs Tagóvoda

Galagonya Tagóvoda

Gyöngykaláris Tagóvoda

Manó Tanoda Telephely Óvoda