Céljaink

Az intézményünkbe járó gyermekek számára biztosítjuk, hogy az óvodás kor végére elérik az iskolai élethez szükséges fejlettséget. Figyelmet fordítunk arra is, hogy minden 3. életévét betöltött gyermek megkezdje óvodai életét.

Az életkornak megfelelő képességek, készségek szerint folyó nevelést tartjuk szem előtt, és a minőségelvű, partnerközpontú működést.

Minden rászoruló gyermeknek segítséget nyújtunk a gyermekvédelmi intézmények bevonásával.

Figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy intézményünk 4 épületben s e mellett a település más-más részén működik. Így a partneri – főleg szülői – igény is eltérő. Ezért nekünk ezeket figyelembe véve kell épületenként a céljaink közül mást és mást hangsúlyossá tenni.

Kiemelt figyelmet fordítunk, hogy családias légkörű, fejlesztő környezetet alakítsunk ki.

Fontosnak tartjuk a gyermek személyiségének harmonikus fejlődését.

Kiemelt szerepet kap a kommunikációs, kooperációs képességek magas fokú fejlesztése.

Céljaink elérése érdekében az egyéni sajátosságokat figyelembe véve játékos tevékenységeket biztosítunk.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a gyermekek testi és szellemi fejlődését és törekszünk az iskolaérettség elérésére.

 

 

Kiemelt céljaink:

 Magas színvonalú nevelés és oktatás

 Esztétikai nevelés, különös tekintettel anyanyelvi nevelés
 (kommunikáció és kooperáció)

 A gyerekek természetvédelemre való nevelése

 Egészséges életmódra nevelés

Apponyi Központi Épület

Holdvilág Bölcsőde

Fóti Boglárka Tagóvoda

Kéknefelejcs Tagóvoda

Galagonya Tagóvoda

Gyöngykaláris Tagóvoda

Manó Tanoda Telephely Óvoda