A közösségi élet szabályai, óvó-védő rendelkezések

 • Az óvodába semmi olyan tárgyat, élelmiszert (rágógumi) nem lehet bevinni, ami a gyermekek egészségét veszélyeztetheti.
 • Az intézménybe hozott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. (játék, ékszer, értékes könyv)
 • Az otthonról hozott kerékpárokat, rollereket a kijelölt helyen kell tárolni, azonban felelősséget nem vállalunk érte.
 • Az óvodában érkező gyermeket a szülő köteles átadni az óvónőnek, illetve a gyermekéért érkező felnőtt köteles a gyermekkel foglalkozó óvónőnek jelezni, hogy el kívánja vinni az intézményből. Csak a pedagógus által ismert személy viheti el a gyermeket az óvodából. Ha szükséges írásban kérjük az elvihető személy megnevezését.
 • Óvodánkban a gyermekvédelmi tevékenység minden dolgozó alapvető kötelessége (HH, HHH, veszélyeztetettség, gondozatlanság stb)
 • Óvodán kívüli eseményeknél közlekedési eszközzel történő utaztatás esetén a szülő írásos beleegyezése szükséges.
 • Az újságban, illetve az óvoda honlapján történő rendezvényeken készült gyermekfotók megjelentetése csak szülői hozzájárulással történhet. (írásban)
 • Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie. Az óvónőnek addig is biztosítania kell a gyermek elkülönítését, ha kell orvosi ellátását.
 • A lábadozó, vagy orvosi kezelés alatt álló gyermek az intézményt nem látogathatja. Óvónő gyógyszeres kezelést nem végezhet. Kivétel ez alól az allergia, bizonyos krónikus betegségek, amikor az azonnali gyógyszerezés elengedhetetlen (pl. krupp, asztma).
 • A szülő köteles bejelenteni az óvodapedagógusnak azokat a gyermek egészségi állapotával kapcsolatos információkat, amelyek adott esetben azonnali beavatkozást igényelhetnek (pl. epilepszia, asztma, krupp, allergia, vérzékenység, cukorbetegség…). Az ehhez szükséges gyógyszereket és a tennivalókkal kapcsolatos leírást köteles biztosítani a gyermek részére a teljes óvodai ellátás időtartamában. Az óvodának át kell adni egy olyan személy telefonszámát, aki az adott esetben a leghamarabb a helyszínre érkezik a gyermekért.
 • Fertőző gyermekbetegség, illetve tetű esetén az óvodát azonnal értesíteni kell.
 • Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását, védőnő látja el. Évente egyszer általános fogászati, szemészeti, gyermekorvosi szűrésen vesznek részt.
 • Tűz és bombariadó esetén az óvodavezető, illetve a tagóvoda vezetők intézkednek. Az épület kiürítése az épület tűzriadó terve szerint történik.
 • A gyermekek fejlettségüknek megfelelően balesetvédelmi nevelésben részesülnek.
 • Minden óvodai dolgozó felelős a rá bízott gyermekek egészségének és testi épségének megóvásáért.
 • Baleset esetén a csoportvezető óvónőnek minden esetben tájékoztatni kell a szülőt. Amennyiben a gyermek orvosi ellátásra szorul, a szülőt értesíteni kell és jegyzőkönyvet kell kiállítani a baleset körülményeiről.
 • A törvényi előírások értelmében az óvoda teljes területén dohányozni TILOS!

Apponyi Központi Épület

Holdvilág Bölcsőde

Fóti Boglárka Tagóvoda

Kéknefelejcs Tagóvoda

Galagonya Tagóvoda

Gyöngykaláris Tagóvoda

Manó Tanoda Telephely Óvoda