Iskolai étkezés megrendelése (nagycsoportból iskolába menőknek)

Következőkben leírtakat, kizárólag iskolai felvételt elnyertek részére adjuk tájékoztatásul.
Az óvodai, bölcsődei étkezés megrendeléséhez, annak adminisztrációjához az első óvodai szülői értekezleten kerül sor minden nevelési év kezdetekor!

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megrendelő nyomtatványt a Fóti GESZ közétkeztetési csoport részére kell küldeni vagy leadni!

 

Iskolai szülői (törvényes képviselői) tájékoztató

2021. szeptemberétől a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet (továbbiakban GESZ) központjának Közétkeztetési Csoportja látja el az étkezés megrendeléssel, lemondással, kedvezmények érvényesítésével, számlázással kapcsolatos feladatokat.

Az étkezés megrendelése iskolás gyermek esetében írásban kell, hogy megtörténjen a GESZ Közétkeztetési Csoportnál. Az étkezés megrendelését év közben, az írásos szerződéskötést és a számla kiegyenlítést követő harmadik naptól tudjuk biztosítani. Augusztus 15. - szeptember 30. között 5 munkanap az eljárási idő. Az étkeztetés biztosításának feltétele az étkezési számla (számlák) befizetése.

Diétás étkezési igénnyel kapcsolatos ügyintézési tájékoztató a GESZ honlapján (www.fotigesz.hu) a Közétkeztetés menüben található. Kérjük az ismertetőből tájékozódni és az abban foglaltak szerint eljárni.

Étkezési típus módosítás: a gyermek étkezési típusának módosítását a tárgyhónapot megelőző hónapban, a számlakiállítást megelőző 2. munkanap, reggel 8.30 óráig írásban lehet megtenni (személyesen a GESZ Közétkeztetési Csoportnál vagy e-mailben). Módosítást a fenti határidőt követően, a tárgynapot megelőző 3. munkanapon 24 óráig lehet kérni, amennyiben a szülő elfogadja, hogy a módosítás árkülönbözete csak a következő havi számlában kerül jóváírásra, illetve a keletkezett többletköltséget tárgyhónap előtt szükséges kiegyenlíteni. Az ezt követően beérkező módosítási kérelmeket a tárgyhónapot követő, számlázással még nem érintett hónaptól tudjuk teljesíteni.

Lemondás, megrendelés (napokra, időszakokra vonatkozó, nem végleges lemondás): MINDEN ESETBEN TÁRGYNAPOT, IDŐSZAKOT MEGELŐZŐ MUNKANAPON, REGGEL 8.30-ig szükséges jelezni. Erre a Szülői felületen és a GESZ Közétkeztetési Csoport hivatalos elérhetőségein van lehetőség: e-mailben a kozetkeztetes.fotigesz@gmail.com címen, illetve különösen indokolt esetben telefonon a 06 70 331-7058-as telefonszámon. Az eseti lemondásoknak pontos dátummal (végdátummal is) kell rendelkezniük és kérjük feltüntetni az intézményt is, melybe a gyermek jár.

 

  1. csak a GESZ-nél lemondott étkezést tudjuk elfogadni, ettől az időponttól az iskola titkárságán, vagy az osztályfőnöknél lemondott étkezést nem tudjuk figyelembe venni.
  2. ún. Szülői felületen intézheti a törvényes képviselő az eseti lemondásait, megrendeléseit, nyomon követheti az étkezést igénybevevő gyermek(ek) aktuális számlaegyenlegét. A számos funkció használatára lehetőséget biztosító felület alkalmazásának, használatának megfontolása javasolt. A felület használata regisztrációhoz kötött, e-mail cím és jelszó megadása szükséges.

Az étkezést igénybevevő gyermek(ek) adatlapjára történő belépéshez szükséges jelszót e-mailben küldi meg a Közétkeztetési Csoport, amit az első belépést követően meg kell változtatnia a törvényes képviselőnek.

A Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel, az önkormányzati étkezési támogatással rendelkező, és a Nevelésbe vett gyermek étkezését is szükséges hiányzás esetén lemondani.

Közös szülői felület: amennyiben Önnek több gyermeke jár Fót város valamely, állami fenntartású közoktatási ­vagy köznevelési intézményébe (óvoda v. bölcsőde / iskola) és azonos e-mail címet adott meg az étkezésük megrendelésekor, lehetőségük van egy szülői belépéssel, mindegyik érkezést igénybevevő gyermek felületét elérni, kezelni. Ez a funkció a bölcsődében és az óvodákban később kerül bevezetésre.

Kérjük, az oldal használatával kapcsolatos kérdését, észrevételét a kozetkeztetetes.fotigesz@gmail.com  e-mail címen jelezze.

Napi lemondások számlázási rendje: A számlakiállítás előtt jelzett napi lemondások nem kerülnek kiszámlázásra. A számlakiállítást követően jelzett napi lemondások a következő számla kiállításakor kerülnek jóváírásra.

Végleges lemondás (szüneteltetés vagy intézményváltás, költözés okán, stb): a törvényes képviselőnek minden esetben a GESZ Közétkeztetési Csoportnál írásban szükséges jeleznie, legkésőbb tárgynap előtti munkanap reggel 8.30- ig. Az írásos nyilatkozat beérkezése után tudjuk az étkezést igénybe vevő gyermeket kivenni az étkezésből, és az előre fizetés miatt az esetleges túlfizetést visszatéríteni a bankszámlára. A törvényes képviselői lemondásig a gyermek étkezési megrendelése aktív, annak díja a törvényes képviselőt terheli.

Étkezési díjkedvezmények:

A 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban Gytr.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról jogszabály alapján minden esetben szükséges a Gytr 8. mellékletének a törvényes képviselő általi kitöltése, melyen meg kell jelölni az igényelt étkezés típusát is.

A három vagy több gyermekes családok 50%-os étkezési térítési díjkedvezményt igényelhetnek. A támogatáshoz a Gytr. 8. mellékletén

  • nyilatkozni szükséges a GESZ Közétkeztetési Csoportjánál. A kedvezmény a nyilatkozattétel másnapjától érvényesíthető.

Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.

Az alábbi jogalapok esetében további dokumentum benyújtása is szükséges:

Gyermek tartós betegsége/ fogyatékossága esetén 50 %-os étkezési térítési díjkedvezményt igényelhetnek.

A támogatáshoz a következő további dokumentum benyújtása szükséges:

  • szakorvosi igazolás, amely a tartós betegséget igazolja (Kormány rendelet 3. melléklete), vagy a fentiek alapján folyósított magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló Határozat másolata,

Nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő gyermek esetén 100%-os térítési díjkedvezmény igényelhető.

A támogatáshoz a következő további dokumentum benyújtása szükséges:

  • a Gyámhatóság határozata nevelésbe vételről/ utógondozást elrendelő határozat,
  • valamint, a gyermekjóléti szolgáltató- vagy a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által kitöltött Gytr. 9. melléklet.

A kedvezményes étkezési díj a benyújtást követő naptól érvényes. A Kormány illetékes szerve bármikor bekérheti szülőtől a támogatásra való jogosultság igazolását, vagy kikérheti a MÁK-tól, NAV-tól, NEAK-tól.

További törvényes képviselői kötelezettség minden újabb tanévre, a Fóti GESZ honlapjáról (www.fotigesz.hu) letölthető formanyomtatványon történő nyilatkozattétel, a kedvezményre való jogosultság fennállásáról. A nyilatkozatot személyesen vagy e-mailben kérjük visszajuttatni a Közétkezési Csoporthoz minden év július 31.- ig, a következő tanévre vonatkozóan.

Egyéb kedvezményekkel (rendszeres gyermekvédelmi és települési támogatás) kapcsolatos tájékoztatás és ügyintézés jelenleg a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályának ügyfélszolgálatán történik (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.).

Számlakiállítás: Kérjük, az aktuális számla kiállítási és befizetési határidejét, a BEFIZETÉSI IDŐSZAKOT kövesse nyomon, a GESZ weboldalán (minden hónap 5. munkanapjáig közzé tesszük) A befizetési határidő az étkezési számlán is olvasható.

Számlafizető módosítását a számlázást megelőzően lehet kérni a kozetkeztetes.fotigesz@gmail.com e-mail címen vagy személyesen a Közétkezési Csoport ügyfélszolgálati irodájában. Amennyiben a jelzési határidőt (számla kiállítást megelőző 2. munkanapon, 24.00 órát) követő az igény bejelentése, a módosítást az azt követő számlakiállításra (következő időszakra) tudjuk elvégezni.

Számlakiegyenlítés lehetőségei:

  1. Csoportos beszedési megbízással, vagy
  2. átutalással a 11784009-15813169-10010000 számlaszámra történő utalással (megjelölve a gyermek azonosítóját és nevét), vagy
  3. személyesen GESZ Pénztárában (Fót, Dózsa György út 12-14.), a kijelölt napokon a pénztár nyitva tartásának idejében készpénzben.

 

Késedelmes fizetés, tartozás kezelése, következménye

A GESZ az étkezési megrendelések teljesítését, a határidőig befizetett, átutalás esetén pedig a pontos összegű és hivatkozású, megfelelő számlaszámra indított utalások esetén garantálja.

A nyitott számla egyenlegű gyermekek étkezési megrendelését a program letiltja a 30/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelet alapján a számla lejáratát követő 61. napon. A letiltott napokra kiszámlázott étkezések díjait a következő számlázáskor írja jóvá a program.

Amennyiben a törvényes képviselő nem egyenlíti ki gyermeke tárgyhavi étkezési díját, nem rendezi a számlaegyenleget, a gyermek étkezési megrendelése megszüntetésre kerül.

Abban az esetben, ha a szülő mégis étkeztetni kívánja a gyermeket, azt újbóli írásos megrendeléssel, és a gyermek számlaegyenlegének teljes rendezésével a tárgyhónapot követő hónaptól van lehetősége.

Minderről bővebben és a befizetések könyvelési rendjéről a „Tartozáskezelési leírás”ban tájékozódhat.

Apponyi Központi Épület

Holdvilág Bölcsőde

Fóti Boglárka Tagóvoda

Kéknefelejcs Tagóvoda

Galagonya Tagóvoda

Gyöngykaláris Tagóvoda

Manó Tanoda Telephely Óvoda